วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

CE hack หน้ากาก Pointblank

1104003001 White Mask * DEF+ //
1104003002 Black Mask * DEF+ //
1104003003 Blue Russian Mask * DEF++ //
1104003004 K- Marine Mask * DEF++ //
1104003005 FR- Desert Mask * DEF++ //
1104003006 Flame Mask * DEF++ // Penetrate ( UP ) !!
1104003007 Two Tone Mask * DEF++ // First shot ( UP ) !!
1104003008 Iron Mask * DEF++ // Accuracy ( UP ) !!
1104003009 Target Mask * DEF++ // Reaction ( UP ) !!
1104003010 Pumpkin Mask * DEF+++ // Penetrate ( UP ) First shot ( UP )
1104003011 Jewel Pink Mask * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003012 Gold Mask * DEF++++// Penetrate ( UP ) Reaction ( UP )
1104003013 Skull Mask * DEF++++// Penetrate ( UP ) Damage ( UP )
1104003014 Pierrot Mask * DEF++++// Penetrate ( UP ) Defence ( UP )
1104003015 Alien Blue Eyes * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003016 Alien Red Eyes * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003017 Red Cross * DEF++ // Damage +5 %
1104003018 Jason Mask * DEF+++ // Penetrate ( UP ) First shot ( UP )
1104003019 Panda Mask * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Reaction ( UP )
1104003021 Death Mask * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Reaction ( UP )
1104003022 หน้ากาก Argentina * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003023 หน้ากาก Brazil * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003024 หน้ากาก England * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003025 หน้ากาก France * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003026 หน้ากาก Germany * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003027 หน้ากาก Italia * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003028 หน้ากาก Japan * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003029 หน้ากาก South Africa * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003030 หน้ากาก South Korea * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003031 หน้ากาก Spain * DEF+++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003032 หน้ากากเสือ * DEF++ // Penetrate ( UP ) First shot ( UP )
1104003033 หน้ากากเจสเตอร์ * DEF++ // Penetrate ( UP ) Accuracy ( UP )
1104003034 หน้ากากมนุษย์ลึกลับ * DEF++ // Penetrate ( UP ) Reaction ( UP )
CODE หมวก
1102003002 หมวกทั่วไป DEF +
1102003003 หมวกเสริมแกร่ง DEF ++
1102003006 หมวกติดตามเป้าหมาย DEF ++
1102003007 หมวกติดตามเป้าหมาย PLUS DEF +++
1102003008 หมวกติดตามเป้าหมาย SUPER DEF ++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น